Medisolaris Kariyer

Medisolaris olarak işe alım süreci sırasında en gelişmiş sistemleri kullanırken, adayın yetkinlikleri içinde tutumunun yüksek etkiye sahip olacağı anlayışı ön planda ele alınıp adayın benimsediği değerleri öne çıkaracak bir işe alım yaklaşımı kurgulayıp uygulamak,

Adayın sahip olduğu nicel ve nitel özelikleri test etmeye çalışırken bir yandan da adayın açık pozisyon için gerekli vasıfları bulunmasa da İnsan olarak çok değerli olduğunun sürekli bilincinde olmak.

Yeteneklerin kazanılmasıyla beraber, yeteneğin işletmede tutulmasına yönelik işletme politikası uygulamak.

Kariyer ve eğitim yönetimi birimlerinin o işletmede sürekli gelişimin anahtarı olduğunu sürekli göz önünde tutmak.

Aidiyet ve kurum kültürü kazandırılması için seçilecek faaliyetlerin planlı ve etkili şekilde yürütülmesine özen göstermek.

Objektif kriterlerle donatılmış bir performans izleme ve değerlendirme sistemine sahip olmak.